Contributie 2023-2024

Op de ALV van 1 september 2021 is besloten om een vrijwilligersbijdrage van €25 per seizoen in te voeren. Deze wordt gefactureerd bovenop de contributie. Elk lid kan eenmalig dit bedrag terugkrijgen door het uitvoeren van een vrijwilligerstaak. Informatie over welke vrijwilligersrollen we zoeken kun je hier vinden. 

Doel is het stimuleren van actieve deelname aan het draaiende houden van de vereniging. Op de ALV aan het einde van het seizoen evalueren we dit en kijken we hoe we dit vervolgen. Stuur voor het verzoek om teruggave een mail aan penningmeester@bequickbergen.nl.

Toelichting 

Bovenstaande bedragen gelden voor een volledig seizoen. Een seizoen is 10 maanden. Die 10 maanden worden gebruikt om de contributie te bepalen van nieuwe leden die gedurende het seizoen starten, maar ook voor de contributie van leden die tussentijds opzeggen.

De contributie kan ook in termijnen betaald worden. De toeslag voor termijnbetaling bedraagt € 1 per termijn. 

Als u het lidmaatschap voortijdig (tijdens het seizoen) wilt beëindigen, hanteren wij een opzegtermijn van 3 maanden. ingaande de eerste kalendermaand na opzeggen. Kijk voor meer informatie op Inschrijven - Uitschrijven 

Als de betaling van de contributie niet op tijd is ontvangen, kan het bestuur het lidmaatschap opschorten waardoor u of uw kind niet gerechtigd is deel te nemen aan de lessen. De bijkomende incassokosten zullen bovenop de contributie in rekening worden gebracht.

*Selectie (KNGU) wedstrijden

Een deel van de turnselectie doet mee aan wedstrijden van de KNGU, dit in overleg met de trainers. Voor deze wedstrijden worden kosten in rekening gebracht door de KNGU. Wij berekenen de eerste drie wedstrijden, totaal € 37,50, door. Als er na de drie wedstrijden nog doorstroom of andere wedstrijden volgen, worden die per wedstrijd doorberekend.

Voor meer informatie of vragen kunt een email sturen naar penningmeester@bequickbergen.nl.

Op de ALV van 1 september 2021 is besloten om een vrijwilligersbijdrage van €25 per seizoen in te voeren. Deze wordt gefactureerd bovenop de contributie. Elk lid kan eenmalig dit bedrag terugkrijgen door het uitvoeren van een vrijwilligerstaak. Informatie over welke vrijwilligersrollen we zoeken kun je hier vinden. 

Doel is het stimuleren van actieve deelname aan het draaiende houden van de vereniging. Op de ALV aan het einde van het seizoen evalueren we dit en kijken we hoe we dit vervolgen. Stuur voor het verzoek om teruggave een mail aan penningmeester@bequickbergen.nl.

Toelichting 

Bovenstaande bedragen gelden voor een volledig seizoen. Een seizoen is 10 maanden. Die 10 maanden worden gebruikt om de contributie te bepalen van nieuwe leden die gedurende het seizoen starten, maar ook voor de contributie van leden die tussentijds opzeggen.

De contributie kan ook in termijnen betaald worden. De toeslag voor termijnbetaling bedraagt € 1 per termijn. 

Als u het lidmaatschap voortijdig (tijdens het seizoen) wilt beëindigen, hanteren wij een opzegtermijn van 3 maanden. ingaande de eerste kalendermaand na opzeggen. Kijk voor meer informatie op Inschrijven - Uitschrijven 

Als de betaling van de contributie niet op tijd is ontvangen, kan het bestuur het lidmaatschap opschorten waardoor u of uw kind niet gerechtigd is deel te nemen aan de lessen. De bijkomende incassokosten zullen bovenop de contributie in rekening worden gebracht.

*Selectie (KNGU) wedstrijden

Een deel van de turnselectie doet mee aan wedstrijden van de KNGU, dit in overleg met de trainers. Voor deze wedstrijden worden kosten in rekening gebracht door de KNGU. Wij berekenen de eerste drie wedstrijden, totaal € 37,50, door. Als er na de drie wedstrijden nog doorstroom of andere wedstrijden volgen, worden die per wedstrijd doorberekend.

Voor meer informatie of vragen kunt een email sturen naar penningmeester@bequickbergen.nl.

Op de ALV van 1 september 2021 is besloten om een vrijwilligersbijdrage van €25 per seizoen in te voeren. Deze wordt gefactureerd bovenop de contributie. Elk lid kan eenmalig dit bedrag terugkrijgen door het uitvoeren van een vrijwilligerstaak. Informatie over welke vrijwilligersrollen we zoeken kun je hier vinden. 

Doel is het stimuleren van actieve deelname aan het draaiende houden van de vereniging. Op de ALV aan het einde van het seizoen evalueren we dit en kijken we hoe we dit vervolgen. Stuur voor het verzoek om teruggave een mail aan penningmeester@bequickbergen.nl.

Toelichting 

Bovenstaande bedragen gelden voor een volledig seizoen. Een seizoen is 10 maanden. Die 10 maanden worden gebruikt om de contributie te bepalen van nieuwe leden die gedurende het seizoen starten, maar ook voor de contributie van leden die tussentijds opzeggen.

De contributie kan ook in termijnen betaald worden. De toeslag voor termijnbetaling bedraagt € 1 per termijn. 

Als u het lidmaatschap voortijdig (tijdens het seizoen) wilt beëindigen, hanteren wij een opzegtermijn van 3 maanden. ingaande de eerste kalendermaand na opzeggen. Kijk voor meer informatie op Inschrijven - Uitschrijven 

Als de betaling van de contributie niet op tijd is ontvangen, kan het bestuur het lidmaatschap opschorten waardoor u of uw kind niet gerechtigd is deel te nemen aan de lessen. De bijkomende incassokosten zullen bovenop de contributie in rekening worden gebracht.

*Selectie (KNGU) wedstrijden

Een deel van de turnselectie doet mee aan wedstrijden van de KNGU, dit in overleg met de trainers. Voor deze wedstrijden worden kosten in rekening gebracht door de KNGU. Wij berekenen de eerste drie wedstrijden, totaal € 37,50, door. Als er na de drie wedstrijden nog doorstroom of andere wedstrijden volgen, worden die per wedstrijd doorberekend.

Voor meer informatie of vragen kunt een email sturen naar penningmeester@bequickbergen.nl.