Corona archief berichten

Update corona maart 2021

Beste leden, verzorgers en ouders,


De periode dat er niets tot weinig kan omdat wij als vereniging binnensport aanbieden duurt en duurt... en ondertussen hebben verschillende gym groepen elkaar weer gezien en ook een aantal nog niet. Daar wordt door de verschillende trainers aan gewerkt om een oplossing te vinden. Eindelijk wordt het weer nu ook beter dus dat biedt kansen.


Ondertussen moet iedereen trachten zijn draai te vinden met de huidige maatregelen terwijl we allemaal hopen dat er snel weer wat meer kan en mag.


Een aantal groepen danst ’s-avonds op een parkeerplaats. Daarnaast mogen we weer wat op het plein van de van Reenenschool doen, wat tot voor kort niet was toegestaan vanuit de APV van de BUCH. Dat maakt dat ook een aantal extra groepen elkaar weer kan zien, weliswaar in ‘het klein’, ook afhankelijk van de leeftijd van de groepsleden. We verwachten dat de meeste groepen na de meivakantie buiten kunnen trainen, met uitzondering van de hele kleintjes.


Waar het gaat om meer ‘bestuurlijke zaken’ een korte update:

 • Momenteel beraden we ons op de financiële situatie van de club en of en wat we terug kunnen doen voor de leden. Een deel van de kosten lopen door, denk aan personeelskosten en een deel niet, of wordt minder zoals bijvoorbeeld de huur van de zaal.

 • Het huidige bestuur zou aanblijven tot de zomer vakantie. Met het oog op de huidige situatie en het feit dat we elkaar, de leden, trainers en bestuursleden, eigenlijk nooit zien hebben we dat moment uitgesteld tot eind 2021, omdat er nu geen kans is mensen te enthousiasmeren hiervoor.

 • De trainers voor het aankomende jaar 2021-2022: Anouk (streetdance) en Micky zullen ook volgend jaar weer van de partij zijn. Voor de turnactiviteiten zullen ook Toni en Sophie bij onze vereniging actief blijven.


Helaas gaan Inge en Sanne ons verlaten met ingang van de zomervakantie. Sanne kan het met haar drukke werkzaamheden, stage en school niet meer combineren. Zij heeft de keuze moeten maken om haar geliefde activiteiten in de landbouwsector voorrang te geven. Dat vinden wij uiteraard heel jammer. En hiermee is Sanne het laatste gezinslid -Buijs wat bij ons afzwaait. Inge heeft na jaren bij ons gewerkt te hebben het steeds combineren van haar ‘echte’ werk en het trainen en het opleiden van haar opvolgers het traner zijn neergelegd. Wel zal zij ons versterken als bestuurslid en dat kunnen wij goed gebruiken. Met name de kennis, kunde en ervaring van Inge op turngebied kunnen wij goed gebruiken! We hopen eind dit seizoen wat gezamenlijke aandacht te kunnen besteden aan het vertrek van deze dames

 • De trainers zijn aan het kijken of we een Be Quick T-shirt kunnen gaan aanbieden voor al onze turnleden. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.

 • De trainers van de turners willen een turnkamp aanbieden. Zodra de details daarvan bekend zijn wordt de informatie uiteraard gedeeld

 • Hubert, onze penningmeester heeft een nieuwe website geregeld. Daarnaast krijgen we een nieuw ledenadministratiesysteem waardoor bijvoorbeeld nieuwe leden zich online kunnen aanmelden in de toekomst

 • In juni zullen we een opnieuw een digitale ALV organiseren, een exacte datum volgt nog

 • De papiercontainer: deze container is weer ‘actief’ en kan altijd vrijwilligers gebruiken om de inzameling een handje te helpen. De leden(of ouders daarvan) die zich hebben aangemeld krijgen hier bericht van wanneer zij verwacht worden


Tot slot

Het blijft een vreemd jaar. Een aantal zaken beweegt minder snel dan we normaal gesproken gewend zijn. We hebben eind vorig seizoen een heel aantal mensen bereid gevonden het een en ander met ons te willen doen op het gebied van de website, promotie, maar ook onderhoud en hulp op andere gebieden. Zodra er weer wat kan... zullen we iedereen benaderen.


Met vriendelijke groet,


Het bestuur van Be Quick


Jeannette Goudriaan

Hubert Grim

Marielle Admiraal


Update corona maatregelen oktober 2021

Beste leden en verzorgers,

Nu alle regels weer zijn aangepast willen we iedereen dringend verzoeken deze nieuwe regels na te leven:

 • het is niet de bedoeling dat er in het halletje/binnen bij de sporthal wordt gewacht. Dat mag buiten op straat, auto of elders maar niet in het gebouw

 • bij het einde van de les wordt een ieder geacht zo spoedig mogeljk het gebouw te verlaten zodat we aan de gestelde maximum groepsomvang blijven voldoen.

 • dit geldt ook voor kijken in de zaal, aanwezigheid van ouders in de kleedkamers etcetera.

 • het onderling uitwisselen van waterflessen en bidons is niet toegestaan

 • eventuele tractaties mogen niet ' thuis gemaakt' worden aangeboden.

 • indien huisgenoten of jijzelf worden getest op corona dan verwachten we tot de (negatieve) uitslag onze leden niet tijdens de lessen

 • bij klachten van verkoudheid en dergelijke mogen kinderen vanaf 13 jaar en ouder geweigerd worden bij de lessen en trainingen

 • een gezondheidscheck kan plaatsvinden onder volwassen leden

 • kleedruimtes, douches en wc's mogen gebruikt worden

Volwassen leden (18 jaar of ouder): Omdat de gymzaal een openbare ruimte is zou men ervoor kunnen kiezen bij aankomst en na afloop van de les een mondkapje te gebruiken. Dit is echter een aanbeveling gezien het feit dat de les zonder mondkapje plaats mag vinden.

We hopen dat de regels niet strenger zullen worden zodat we mogen blijven trainen.

Wel begrijpen we van andere sportverenigingen dat er veel gecontroleerd wordt dus houdt vooral rekening met bovenstaande regels, zodat iedereen gezond blijft en de vereniging niet haar deuren hoeft te sluiten!

Met sportieve groet,

het bestuur van Be Quick